Competentiemanagement 


Bakker Oilfield Supply Coevorden B.V. streeft naast het beheersen van alle werkzaamheden op haar eigen locaties, naar een goede dienstverlening aan haar klanten, waarbij de kennis en ervaring van haar medewerkers leiden tot het veilig en kwalitatief hoogwaardig uitvoeren van de benodigde activiteiten. De combinatie van kennis, ervaring en instelling van de individuele medewerkers vormen de basis voor competentie.

Om te borgen dat de medewerkers van B.O.S. de juiste competenties hebben om te voldoen aan hun verantwoordelijkheden, heeft B.O.S. een competentiemanagementsysteem ontwikkeld.
Het zeker stellen van de benodigde competenties van medewerkers van B.O.S. ziet de organisatie dan ook als noodzakelijk voor het bepalen van de mate van verantwoordelijkheden, functies en activiteiten die door haar medewerkers ingevuld kunnen worden. Zodoende is gekozen voor een systeem waarbij competentie is geborgd en aantoonbaar gemaakt wordt, waardoor de juiste kennis en ervaring aanwezig is bij een medewerker alvorens deze bepaalde verantwoordelijkheden krijgt toebedeeld.


Het competentiemanagementsysteem is ontwikkeld om een bijdrage te leveren aan de organisatievisie:

B.O.S. kent haar klanten waarmee zij nauw samenwerkt. Opdrachtgevers kunnen rekenen op jarenlange ervaring, betrouwbaarheid en vakbekwaamheid. B.O.S. werkt volgens de hoogste veiligheidseisen en heeft continu aandacht voor innovatie en duurzaamheid. B.O.S. staat garant voor hoge kwaliteit van haar producten en diensten. B.O.S. wil een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie.

Voortvloeiend uit de organisatievisie is een visie opgesteld voor het competentiemanagementsysteem:

Een betrouwbaar, kwalitatief hoogwaardige dienstverlening gestoeld op de competentie en expertise, is het uitgangspunt waarmee B.O.S haar klanten bedient.