Bakker Event Services

Voldoet jouw festival aan de geluidsnormen voor de omgeving? Heb je er aan gedacht om een veilige omgeving voor je bezoekers te creëren? Wil je een geluids-'clash' van verschillende podia voorkomen? Dan is de geluidswand van Bakker Event Services zeker iets voor jouw evenement of festival!

Bakker Event Services komt met de oplossing in de vorm van een 10 meter hoge 'Sound Wall'. Het bedrijf heeft jaren ervaring met haar geluidswand, de wand doet al ruim 30 jaar dienst in de olie en gas industrie en wordt nog steeds vaak ingezet door de NAM. De expertise van de geluidswand kan goed ingezet worden op evenementen en festivals om geluid te reduceren (om ervoor te zorgen dat geluidsoverlast geen bedreiging meer vormt voor de doorgang of het voortbestaan van jouw evenement of festival). Bovendien kan de geluidswand ingezet worden als doorlooproute voor verschillende area's of om de verschillende zones van elkaar af te schermen. De geluidswand is 10 meter hoog en heeft ballast blokken die 10.000 kg wegen, door jouw evenement te omringen of af te zetten met deze wand creëer je meteen ook een veilige omgeving voor de bezoekers die zich op het festivalterrein bevinden.

Indien de locatie van het evenement of festival goed toegankelijk is, bouwen wij tussen de 50-75 meter per dag. De muur kan in verschillende configuraties gebouwd worden.

► Eventplanner

» Nieuws Eventplanner: Innovatieve geluidsmuur te huur
» Nieuws Eventplanner: Geluidshinder op jouw evenement? al eens gedacht aan de geluidswand?
» Nieuws Eventplanner: Video innovatieve geluidsmuur voor festivals en evenementen