Projectmanagement 

Projectmanagement voor geothermie
 

Vaak is het beter om het projectmanagement uit handen te geven. B.O.S. kan het project voor u organiseren, voorbereiden, plannen, uitvoeren en afronden volgens de door u gestelde specifieke eisen.

Projectmanagement door Bakker Oilfield Supply omvat:

 • Start van het project
 • Bepaling van de omvang/scope van het project
 • Planning van het project
 • Opdeling van het project in verschillende fasen en/of deelprojecten
 • Uitvoering van de werkzaamheden (en de deelprojecten) in de verschillende fasen
 • Opvolging van de projectvoortgang
 • Beëindiging, eventuele verslaglegging en oplevering

Waarom Projectmanagement van Bakker Oilfield Supply

 • Wij spreken dezelfde taal
 • Jarenlange ervaring
 • Expertise op het gebied van de olie-, gas- en geothermische industrie
 • Snel kunnen schakelen
 • Maatwerk