Mijnwater Project Heerlen
 

Het project is ontwikkeld om duurzame energie uit het water van deoude steenkolenmijn Oranje Nassau ||| te winnen voor de verwarming en koeling van gebouwen. Het water wordt daarbij onttrokken uit de oude mijngangen van de kolenmijn. Hierin verschilt het Heerlens mijnwaterproject van de andere geothermieprojecten in Nederland. Het was sinds tijden de eerste allerdiepste boring (>500m) voor het winnen van aardwarmte.

In maart 2006 werden de boringen van de eerste fase van het project in Heerlen gestart.
1 en 2 oktober 2008 vond de opening plaats. 

 

bron: geothermie.nl/mijnwaterproject-heerlen