PRIVACYVERKLARING

 

Verzamelen  en  gebruiken  van  persoonsgegevens  van  klanten, leveranciers en andere opdrachtnemers.
Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk  is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen. Bent  u  een  (potentiële)  klant  van  ons,  dan  gebruiken  wij  uw  gegevens om  u  een  offerte  te  kunnen  toesturen,  te  kunnen  bepalen  aan  welke specificaties  of  wensen  een  bepaalde  zaak  of  dienst  dient  te  voldoen, zaken  te  kunnen  leveren  of werkzaamheden  voor  u  te  kunnen verrichten,  te  kunnen  factureren  en  met  u  vlot  en  efficiënt  te  kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.
Bent  u  een  (potentiële)  leverancier  of  andere  opdrachtnemer  dan  zijn uw  persoonsgegevens  eveneens  noodzakelijk  voor  de  sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten  weten  aan  welke  specificaties  of  wensen  een  bepaalde  zaak  of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen  of  een  bestelling  bij  u  te  kunnen  plaatsen,  uw  facturen  te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.
U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel  mogelijk  dat  wij  aan  de  hiervoor  genoemde  werkzaamheden  geen uitvoering kunnen geven.

Doorgifte aan derden
In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het  mogelijk  dat  wij  uw  persoonsgegevens  moeten  verstrekken  aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in  onze  opdracht  werkzaamheden  uitvoeren. Verder maken wij gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens  een onderdeel van uitmaken. Uw  persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van serverruimte verstrekt. Omdat wij gebruik maken van een nieuwsbrief mailing dienst, worden uw persoonsgegevens tot slot doorgegeven aan de aanbieder van deze dienst.

Direct marketing
Als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst  persoonlijk  per  e-mail  op  de  hoogte  te  brengen  van  onze bestaande  en  nieuwe  producten  en  diensten  en  u  hier  eventueel  een aanbieding  voor  te  doen. Iedere  keer  dat  wij  u  een  reclamemailing sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mailing.

Bewaarperiode persoonsgegevens
Indien u een offerte bij ons heeft opgevraagd maar u geen klant bij ons geworden bent, zullen wij uw gegevens uiterlijk 24 maanden na ons laatste contact verwijderen.  Ook  indien wij een offerte van u  hebben ontvangen, maar wij geen klant van u zijn  geworden, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk 24 maanden na ons laatste contact worden verwijderd. Bent u wel klant bij ons geworden of wij bij u, dan zullen wij uw  persoonsgegevens  bewaren  voor  de  duur  van  zeven  jaar  na  het einde  van  het  boekjaar  waarin  de  overeenkomst  met  u  volledig  is uitgevoerd.  De  periode  van  zeven  jaar  komt  overeen  met  de  periode waarbinnen  wij  verplicht  zijn  onze  administratie te bewaren  voor  de Belastingdienst.  Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.

Verzamelen  en  gebruiken  van  persoonsgegevens  van  sollicitanten.
Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt, zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is voor het doorlopen van de sollicitatieprocedure. Gelet op deze noodzaak bent u verplicht om de hiervoor benodigde persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan kunnen wij mogelijk geen sollicitatie procedure met u doorlopen.

Wij gebruiken uw gegevens om met u te kunnen communiceren over het verloop van de sollicitatieprocedure, de beoordeling van uw geschiktheid of voor een functie die vacant is of kan komen. Wij zullen uw sollicitatiegegevens uiterlijk 4 weken na het eindigen van de sollicitatieprocedure verwijderen, tenzij u, na ons verzoek, ons schriftelijk toestemming heeft gegeven om uw gegevens voor een periode van maximaal 1 jaar te bewaren. 

Uw rechten
U  heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om  aanvulling  van  uw  persoonsgegevens  of  om  het  wijzigen  van onjuistheden.  Daarnaast  heeft  u  het  recht  om  te  vragen  om  uw persoonsgegevens  te  wissen  of  het  gebruik  van  uw  persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u  bij  ons bezwaar maken tegen het verzamelen en  gebruiken  van  uw  gegevens  of  een  klacht  indienen  bij  de  Autoriteit Persoonsgegevens.  Tot  slot  kunt  u  ons  verzoeken  om  verkrijging  van uw  persoonsgegevens  of  overdracht  van  die  gegevens  aan  een  ander. Om  uw  rechten  te  kunnen  uitoefenen  kunt  u  zich  wenden  tot: (Bakker Oilfield Supply, De Hulteweg 10, 7741LE, Coevorden, +31 (0)524 599 666 en avg@bakkergroep.nl).  Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

                                                                                                               Slotje groen

© 2018 – Bakker Groep Coevorden